icon_1

Specialisatie

Een team van ervaren specialisten

icon_1

Coaching

Mogelijkheid tot verdere opvolging en individuele coaching

icon_1

Inlichtingen

Vraag vrijblijvend inlichtingen

icon_1

Subsidieerbaar

50% subsidieerbaar door de KMO-Portefeuille

 

10 Richtlijnen voor de KMO-ondernemer

 • 1. Bezin eer je begint!

  Enthousiasme en stielkennis zijn niet meer voldoende !
  Niet iedere zelfstandige is ook een ondernemer...
  Ga bij jezelf na of de uitdaging van een ‘eigen’ bedrijf, past bij je persoonlijkheid en omgeving ?

 • 3. Zorg voor een goed bedrijfsplan!

  Een degelijk, cijfermatig onderbouwd bedrijfsplan is een essentieel 'werkinstrument'.
  Tracht zoveel mogelijke parameters te kwantificeren, maar laat 'intuïtie' ook een leidraad zijn.

 • 5. Kies voor voldoende toegevoegde waarde

  More is more !
  Niet alleen de directe exploitatie is belangrijk, maar zorg tevens voor voldoende 'toegevoegde waarde' rond je product...

 • 7. Zoek de passende 'combinaison'

  Zoek naar originele, passende samenwerkingsverbanden met externe partners, waardoor er op verschillende niveau's, een win-win-situatie kan ontstaan.

 • 9. Scherm je privé-vermogen goed af!

  Zorg van bij de start voor goede, maar transparante juridische structuren, door o.a. een passend huwelijkscontract & successie-regeling.

 • 2. Waarom ben je beter dan een ander?

  Hard werken is slechts één aspect. Stel de vraag waarin je beter kan zijn dan de concurrentie?
  Waarom zouden klanten bij jou komen en niet naar anderen?

 • 4. Neem enkel een beperkt risico.

  Bepaal vooraf je eigen inbreng en bewaak dit strikt; begin bescheiden, maar droom volop verder... Waar wil je staan binnen 5 jaar?

 • 6. Omring je met goeie raadgevers.

  Neem een boekhouder/accountant enkel voor de ‘verplichte’ formaliteiten; kies resoluut voor een 'integrale begeleiding' met specifieke KMO-adviseurs.

 • 8. Sta open voor feed-back.

  Bespreek maandelijks de actuele cijfers via begrijpbare kengetallen; luister hierbij naar je adviseurs, maar bepaal echter zelf de uitgestippelde koers

 • 10. Zorg voor een ‘eigen’ netwerk.

  Laat je niet leiden door algemene, grootschalige, maar meestal nietszeggende netwerken; kies voor een eigen, persoonlijk systeem van mensen die je kunnen inspireren.